Skip to content

Izlagati se mogu psi koji posjeduju rodovnicu priznatu od FCI-a. Isključeni su kastrirani, sterilizirani i bolesni psi. Psi moraju biti cijepljeni protiv bjesnoće shodno zakonu, a bez knjižice o cijepljenju neće biti pušteni na izložbeni prostor.

Psi pasmina koje su priznate na nacionalnom nivou mogu se izlagati na izložbama pasa koje se održavaju u Splitu. Uvjet prijave za izložbu je da je pasmina priznata na nacionalnom nivou, a pas upisan u rodovnu knjigu neke od članica FCI-a, te podmirena upisnina za izložbu, odnosno podmirena članarina HKS-a za tekuću godinu (ukoliko se radi o hrvatskom državljaninu).

Kupirani psi  ne mogu sudjelovati na kinološkim manifestacijama na području Republike Hrvatske, osim lovnih pasmina koje mogu imati kupiran rep.