Skip to content

REKLAME U KATALOZIMA IZLOŽBE

Za članove HKS-a kod oglašavanja uzgajivačnice ili pasa
bez isticanja komercijalnih proizvođača:

1. oglas u bloku: 100 € (PDV uključen)

2. oglas po osobnoj želji u katalogu: 150 € (PDV uključen)

Oglašavanje u komercijalne svrhe

1. oglas u bloku: 130 € (PDV uključen)

2. oglas po osobnoj želji u katalogu: 195 € (PDV uključen)

KRAJNI ROK ZA PREDAJU I PLAĆANJE OGLASA: 5. 7. 2024.

ksp.split@gmail.com