Skip to content

UPISNINA ZA JEDNU CACIB IZLOŽBU

UPISNINA za članove HKS-aPRVI ROK
15. 5. 2023.
DRUGI ROK
15. 6. 2023.
ZADNJI ROK
10. 7. 2023.
PRVI PAS s online katalogom30,00  €  / 226,04 kn35,00  €  / 263,71 kn40,00  €  / 301,38 kn
OSTALI PSI25,00  €  / 188,36 kn30,00  €  / 226,04 kn35,00  €  / 263,71 kn
ŠTENCI, NAJMLAĐI, VETERANI15,00  €  / 113,02 kn20,00  €  / 150,69 kn25,00  €  / 188,36 kn
JUNIOR HANDLING, PAROVI, SKUPINE15,00  €  / 113,02 kn15,00  €  / 113,02 kn15,00  €  / 113,02 kn
HRVATSKE AUTOHTONE PASMINE PASA10,00  €  / 75,34 kn10,00  €  / 75,34 kn10,00  €  / 75,34 kn

POSEBNA UPISNINA ZA SVE ČETIRI IZLOŽBE

UPISNINA za članove HKS-aPRVI ROK
15. 5. 2023.
DRUGI ROK
15. 6. 2023.
ZADNJI ROK
10. 7. 2023.
PRVI PAS  s online katalogom100,00  €  / 753,45 kn120,00  €  / 904,14 kn140,00  €  / 1054,83 kn
OSTALI PSI80,00  €  / 602,76 kn100,00  €  / 753,45 kn120,00  €  / 904,14 kn
ŠTENCI, NAJMLAĐI, VETERANI50,00  €  / 376,73 kn65,00  €  / 489,74 kn80,00  €  / 602,76 kn
JUNIOR HANDLING, PAROVI, SKUPINE45,00  €  / 339,05 kn45,00  €  / 339,05 kn45,00  €  / 339,05 kn
HRVATSKE AUTOHTONE PASMINE PASA35,00  €  / 263,71 kn35,00  €  / 263,71 kn35,00  €  / 263,71 kn

UPISNINA ZA SPECIJALNE IZLOŽBE šnaucera, engleskih buldoga i pasmina iz IX. FCI skupine

UPISNINA za članove HKS-aPRVI ROK
15. 5. 2023.
DRUGI ROK
15. 6. 2023.
ZADNJI ROK
10. 7. 2023.
PRVI PAS s online katalogom20,00  €  / 150,69 kn25,00  €  / 188,36 kn30,00  €  / 226,04 kn
OSTALI PSI15,00  €  / 113,02 kn20,00  €  / 150,69 kn25,00  €  / 188,36 kn
ŠTENCI, NAJMLAĐI, VETERANI10,00  €  / 75,34 kn15,00  €  / 113,02 kn20,00  €  / 150,69 kn
JUNIOR HANDLING, PAROVI, SKUPINE10,00  €  / 75,34 kn10,00  €  / 75,34 kn10,00  €  / 75,34 kn

PRIJAVE BEZ PRILOŽENE POTVRDE O UPLATI NEĆE BITI PRIHVAĆENE. UPLAĆENA KOTIZACIJA MORA BITI VEZANA UZ ROK PRIJAVE. UPLATE NAKON ZADNJEG ROKA ZA PRIJAVU NEĆE BITI PRIHVAĆENE.

___________________________________________________________________________________________

Navedena tablica s cijenama upisnine za izložbu pasa u EURIMA i hrvatskim kunama (kn) odnosi se isključivo na izlagače iz Hrvatske (članove Hrvatskog kinološkog saveza), te temeljem sporazuma na izlagače iz Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Svi ostali izlagači upisninu za izložbu pasa moraju podmiriti isključivo po tablici gdje su cijene izražene samo u Eurima.

___________________________________________________________________________________________

Temeljem dogovora između nacionalnih Saveza, izlagači iz Republike Srbije i Bosne i Hercegovine plaćaju kotizaciju kao državljani Hrvatske. Državljani Hrvatske, prema istom dogovoru plaćaju u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini istu kotizaciju kao i državljani navedene zemlje. Ovaj dogovor odnosi se na međunarodne izložbe pasa (CACIB).

___________________________________________________________________________________________

Izlagači državljani Republike Hrvatske moraju platiti članarinu HKS-a za tekuću godinu. Prijavljeni psi u vlasništvu članova HKS-a moraju biti upisani u Hrvatsku rodovnu knjigu. Za psa u dvojnom vlasništvu sa stranim državljaninom, ukoliko nije nostrificiran u Hrvatskoj rodovnoj knjizi, plaća se upisnina po cijeni za strane izlagače. Psi u suvlasništvu ne tretiraju se kao “ostali psi” jednog od vlasnika.

The table with the registration prices for the dog shows expressed in EUROS and Croatian kuna (HRK) refers exclusively to the exhibitors from Croatia (members of the Croatian Kennel Club), Serbia and Bosnia and Herzegovina. All other exhibitors are kindly asked to pay the entry fee for the shows by the prices expressed exclusively in Euros.